_PRINT 
logo.gif

ข่าว : กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
กิจกรรมวันทันตสาธารณสุข
ภาควิชาทันตได้จัดทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขให้บริการประชาชนทั่วไป วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น

ข่าวโดย : ภาควิชาทันตสาธารรสุข
อ่าน 722 ครั้ง
วันที่ 21 ตุลาคม 2554
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:46:49:PM