_PRINT 
logo.gif

ข่าว : วิศวกรจากบริษัท DURR DENTAL จากประเทศเยรมันดูงานระบบ
วิศวกรจากบริษัท

ภาควิชาทันตสาธารณสุขยินดีต้อนรับวิศกรจากบริษัท  DURR DENTAL จากประเทศเยรมัน มาดูงานระบบ Suction  Unit  ในวันที่ วัน อังคารที่ 9  กรกฏาคม 2556


ข่าวโดย : ฝ่ายสารสนเทศ
อ่าน 1542 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:44:52:PM