_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ปรับปรุงคลินิคทันตกรรม 2
ปรับปรุงคลินิคทันตกรรม

ภาควิชาทันตสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่ตึำเวชกิจเพื่อติดตั้งยูนิตทำฟัน จำนวน 56 ตัว ในการลงฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาทันตสาธารณสุขศาสตร์ ปี 3-4


ข่าวโดย : ฝ่ายช่าง
อ่าน 1055 ครั้ง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:54:41:PM